Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Thứ sáu, 11/07/2014, 07:54 AM
Bảng giá đất thuộc địa bàn Quận Hoàn Kiếm (Đơn vị tính đ/m2)
Bảng giá đất thuộc địa bàn Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Thứ sáu, 11/07/2014, 07:51 AM
Bảng giá đất thuộc địa bàn Quận Hai Bà Trưng (Đơn vị tính đ/m2)
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Đống Đa - Hà Nội
Thứ sáu, 11/07/2014, 07:49 AM
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Đống Đa (đơn vị tính đ/m2)
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Ba Đình - Hà Nội
Thứ sáu, 11/07/2014, 07:46 AM
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Ba Đình (đơn vị tính đ/m2)
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Long Biên - Hà Nội
Thứ sáu, 11/07/2014, 07:43 AM
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Long Biên (Đơn vị tính đ/m2)
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Thanh Xuân - Hà Nội
Thứ năm, 10/07/2014, 06:31 AM
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (đơn vị tính đ/m2)
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Tây Hồ - Hà Nội
Thứ năm, 10/07/2014, 06:27 AM
Bảng giá đất thuộc địa bàn quận Tây Hồ (Đơn vị tính đ/m2)
Trang 1/1 <1>