The Financial Tower

The Financial Tower

: 68 tầng
Mô tả: Gồm 68 tầng trên mặt đất và 3 tầng hầm, Bitexco Financial Tower có tổng số vốn 220 triệu USD, sẽ trở thành một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam. Dự án sẽ hoàn tất năm 2010.
Cao ốc Intresco Plaza

Cao ốc Intresco Plaza

: 300 căn hộ
Khu Công Nghiệp & Đô Thị Mỹ Phước 1

Khu Công Nghiệp & Đô Thị Mỹ Phước 1

: Đồng hồ Hải Triều
Trang 1/1 <1>
 Công cụ tìm kiếm dự án