Khu công nghiệp Phú Nghĩa I

Khu công nghiệp Phú Nghĩa I

: Hằng Túi
Mô tả: Địa chỉ: Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Điện thoại: 0463264568 | Fax: 0433718418 Website: www.phumygroup.com.vn Email: phumy@phumygroup.com.vn
Khu công nghiệp Phong Phú

Khu công nghiệp Phong Phú

: 1.480.000 m2
Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

: 2.000 ha
Khu Công Nghiệp & Đô Thị Mỹ Phước 2

Khu Công Nghiệp & Đô Thị Mỹ Phước 2

: 800 ha
Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

: 600 ha
Khu công nghiệp đô thị Tràng Cát

Khu công nghiệp đô thị Tràng Cát

: 790.79 ha
Trang 1/1 <1>
 Công cụ tìm kiếm dự án